Sellier Bellot

Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení již od roku 1825.

Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport.

Pro zajištění kvality produktů Sellier & Bellot byl ve společnosti zaveden a realizován účinný systém managementu jakosti. Tento systém je pravidelně podrobován posouzení shody s požadavky normy ISO 9001/2009 certifikační společností. Sellier & Bellot a.s. je již dvanáct let držitelem certifikátu shody s požadavkem této normy.

Česká republika je členskou zemí Bruselské konvence a proto jsou všechny náboje pro civilní trh konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle norem Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní (C.I.P.) Náboje jsou uváděny na civilní trh po přezkoušení a obdržení certifikátu o typové kontrole střeliva a v průběhu výroby podléhají pravidelně přezkušování formou inspekčních kontrol, aby byla zajištěna shoda s požadavky typu dle C.I.P.. Toto přezkoušení je zajišťováno u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.